Các bộ dụng cụ trong foam, phụ kiện thiết bị nhà xưởng