Hàn chì, khoan nhiệt, sửa ren, ren cấy, làm sạch siêu âm...